نوین فاکتور ارائه دهنده انواع فاکتور رسمی

یکی از مهمترین عواملی که باعث می شود شرکتها رشد نکنند ، آن است که بر روی واحد مالی خود سرمایه گذاری نمیکنند و در این خصوص بطور موثر کار نمی شود. موسسه مشاوره و خدمات مالی نوین فاکتور با بیش از یک دهه فعالیت بر پایه تعهد به ایجاد و تامین بالاترین و معتبرترین امکانات جهت اموزش و انتقال تکنولوژی های نوین حسابداری، حسابرسی و فناوری اطلاعات و ارائه مشاوره مالی ومالیاتی به مدیران شرکتها و موسسات و صاحبان مشاغل ایجاد شده است.

*ارائه انواع فاکتور رسمی, فروش فاکتور همراه با ارزش افزوده و کد اقتصادی, ارائه فاکتور فروش از شرکت های معتبر مورد تایید دارایی, دریافت فاکتور از شرکت های در حال فعالیت و کارخانجات واقعی, صدور و ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور مورد تایید امور اقتصادی ودارایی, همراه با اظهارنامه وگزارشات فصلی و برگ سبز واردات و صادرات صد در صد تضمینی برخی از خدمات شرکت حسابداری ما می باشند

*خدمات حسابداری و حسابرسی.

*ارائه مشاوره مالی ، مالیاتی و بیمه.

*ارائه مشاوره معافیت مالیاتی و بیمه.

*تهیه اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی.

*اعزام پرسنل مالی و حسابداری در کلیه سطوح.

*اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی.

*پیگیری حل اختلافات مالیاتی و قبول وکالت مالیاتی.

فاکتور رسمی

  تنظیم و ثبت اظهارنامه مالیاتی و خدمات

   تهیه بودجه سالیانه و انجام امور مالی شرکتها

   تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  ارائه مشاوره‌ مالی و مالیاتی

   تنظیم اسناد حسابداری، روزانه و مکانیزه

   تهیه لیست حق بیمه کارکنان

  اخذ کد اقتصادی

   تنظیم خلاصه معاملات فصلی

   پلمپ دفاتر قانونی

خرید فاکتور از مازاد کارخانجات تولیدی

   صدور فاکتور رسمی از شرکت های تولیدی

   ارائه فاکتور رسمی

خدمات فاکتور رسمی

 

*تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه و تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص

*طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب.

*تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

*ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب و تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه

چرا سازمان ها تمام بخش های حسابداری خود را به ما واگذار می کنند؟

تعهد انجام کار

رعایت اصل دقت

 بکارگیری افراد باتجربه

 توجه به نیاز کارفرما

موسسه مشاوره و خدمات مالی نوین فاکتور با بیش از یک دهه فعالیت بر پایه تعهد به ایجاد و تامین بالاترین و معتبرترین امکانات جهت اموزش و انتقال تکنولوژی های نوین حسابداری، حسابرسی و فناوری اطلاعات وارائه مشاوره مالی ومالیاتی به مدیران شرکتها و موسسات وصاحبان مشاغل ایجادشده است.