دسته: مقالات

فاکتور رسمی چیست؟

آیا می دانید به چه فاکتور و نوشته ایی فاکتور رسمی می گویند؟ فاکتور رسمی همان فاکتوری است که بر طبق قوانین وزارت امور دارایی و اقتصاد تنظیم شود. مشخصات و اطلاعات مربوط به حاسب هایی که مورد تایید قرار گرفته اند در ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نوشته شده است. آیا می […]